* Genel Amaçlar;

     - Gençlerin sosyal uyumunu arttırmak ve toplum ile kaynaşmalarını sağlamak
     - Kültürler arası farklılıkların biraraya gelerek hoşgörü ortamında çalışabileceğini göstermeye çalışmak
     - Yapılacak etkinliklerle gençlerin hayata bakış açılarını genişletmek ve kendi öz yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamaya çalışmak
     - Şartların elverişsizliği nedeniyle değerlendirilemeyen genç yeteneklerin keşfedilerek yetişmelerinde öncü olmaya çalışmak
     - Eğitim öğretim süreçlerinde gençlere eğitim, hobi ve kültür kursları ile destek olmak
     - Gençlerin aktif vatandaşlık, dayanışma ve hoşgörü duygularının gelişmesini ve onların Türkiye’nin geleceğinin şekillenmesinde rol almalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

* Özel Amaç

     - Özellikle Selami Ali mahallesi gençliği ile onların yetenek ve özelliklerini öne çıkaracak faaliyetler düzenleyip kişiliklerine uygun rol modellerle gelişimlerine katkı sağlamaktır.

Amaçlarımız

 

Genç Beyinlerin Sosyal Hayata Aktif Katılımı Projemizde bu amaçlar doğrultusunda hazırlanmıştır.

Bizimle İrtibatınızı Sürdürün

Selami Ali Mahallesi Üsküdar / İSTANBUL