Derneğimiz; (www.gencdernegi.org)

a) Eğitim, kültür ve sanat alanlarında bilimsel ve sosyal faaliyetler yaparak, toplumun eğitim ve öğretimine katkıda bulunmak,

b) Toplumun ahlaki altyapısının sağlıklı bir şekilde oluşumuna, kültürel zenginliğinin artmasına, ruhi, bedeni ve çevre sağlık bilincinin gelişimine yardımcı olmak,

Uluslararası Genç Derneği

c) Muhatap kitlesinin teknik donanım, bilgi, beceri ve görgüsünün arttırılmasına katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur.

d) Dernek bu doğrultuda oluşturacağı imkânlarını öncelikle ulusal ve uluslar arası düzeyde genç kuşaklara tahsis etmeyi hedeflemektedir.

Genç Beyinlerin Sosyal Hayata Aktif Katılımı Projemizde bu amaçlar doğrultusunda hazırlanmıştır.

Bizimle İrtibatınızı Sürdürün

Selami Ali Mahallesi Üsküdar / İSTANBUL