Projemiz

Projemizde; hedef bölgemiz Roman vatandaşlarımızın çoğunlukta olduğu ve çeşitli problemlerle karşılaştıkları Selami Ali Mahallesi olarak belirlenmiştir.

Projenin uygulamaya konulmasından önce mahallede ön plana çıkan kişi ve kurumlar ile; gençlik ve çocuk eğitim merkezleri ile; Roman arabulucular ve Roman dernekleri ile; psikologlar ile; mahalle muhtarlığı, emniyet müdürlüğü, Roman vatandaşlar hakkında çalışma yapmış kişiler, Üsküdar Halk Eğitim Merkezi ve mahallede bulunan eğitimciler ile görüşmeler yapılarak sorunlar hakkında bilgi sahibi olunmuştur.

Özellikle eğitim konularında ciddi sorunların olduğu gözlenmiştir. Sosyal hayata katılım, gençler arası iletişimin sağlıksız koşullar ve ortamlar altında oluştuğu bunun zamanla gençleri yanlış yollara sürüklediği hakkında bilgiler edinilmiştir.

Yetenek sahibi olup da imkanlardan yoksun olan gençlerin bu yeteneklerini zamanla maddi imkan kazanmaya yönelmeleri sebebiyle kaybettiklerini mahallenin ön plana çıkan kişilerinden ve görüştüğümüz öğretmenlerden öğrenmiş bulunuyoruz.

Selami Ali Gençlik Merkezi

 

Bu proje sayesinde çözülebilecek problemler;

* Eğitim problemleri
     - İlköğretim 4-5-6-7-8
     - Lise 9-10-11-12
     - Okul ders destekleri, seçme sınavlarına hazırlık.
* Sosyal faaliyetlerden yoksunluk
     - İmkan kısıtlılığından kaynaklı sosyal faaliyet yoksunluğu.
* Toplumsal ön yargılar
* Fırsat eşitsizliği
* Yeteneklerin değerlendirilememesi

              
Belirttiğimiz bu problemler dahilinde amaçlarımıza uygun olarak oluşturduğumuz faaliyet planı ile özellikle Selami Ali Mahallesi gençliğinin geleceğe güvenle bakmalarını ve faaliyetler sayesinde elde edecekleri tecrübeler ile öz güvenli, sağlıklı nesiller olarak yetişmelerini amaçlamaktayız.

Hedef grupların bu projeden sağlayacağı fayda:

* Bu çalışma ile hedef kitlemiz gençler:
     - Kendilerini ifade etme yeteneği kazanacaklardır.
     - Topluluk olarak hareket etme yeteneği kazanacaklardır.
     - Eğitimlerine katkı sağlayacaklardır.
     - Sosyal faaliyetler ile yeteneklerini fark ederken kendilerini geliştirme yetisi de kazanacaklardır.

Bizimle İrtibatınızı Sürdürün

Selami Ali Mahallesi Üsküdar / İSTANBUL